Sampson historie

Kjøpmann Helge Andreas Sampson (1855 - 1925).

Andreas Sampson ble født på Myge utenfor Haugesund 20 januar 1855. Han het egentlig Helge Andreas Samsonsen, men pga at han i mange år bodde i Amerika kalte han seg A. Sampson. I følge eget utsagn bar hans barndom preg av en skiftende tilværelse ettersom hans mor døde tidlig. Skolegang ble det lite av og i sine yngre dager ble Sampson satt til å være gjetergutt.

17 år gammel dro han til Amerika hvor han slo seg ned i Fillemore i Minnesota. Her livnærte han seg som løsarbeider. Etter syv år i Fillemore gikk turen til Decorah i Iowa hvor han begynte i malelære. Etter å ha jobbet som maler i et par år, fikk han seg jobb i en butikk. To år senere begynte han for seg selv. Først en liten kafe`, deretter en butikk for tradisjonelle handelsvarer. Butikken vokste til en av de største i sitt slag. I følge avisene dro Sampson tilbake til Norge fordi han ikke tålte klimaet i Iowa.

Noen av hans etterkommere mener imidlertid han dro tilbake fordi hans livs store kjærlighet, Emilie Kristina Tønnesdatter, bodde i Haugesund. Etter å ha bodd i Amerika i 23 år, flyttet han i 1895 tilbake til Norge og Haugesund hvor han samme år giftet seg med sin Emilie. Ekteparet fikk åtte barn. Etter at de giftet seg kjøpte de seg et lite gårdsbruk ved Førresfjorden.

Tilværelse som bonde på et småbruk ble imidlertid for rolig for Sampson. De flyttet derfor til Haugesund hvor sampson i 1902 fikk satt opp et stort murbygg i Strandgaten. Fra dette bygget drev han handelsvirksomhet innen manufaktur, skotøy og kolonial. I 1905 ble virksomheten utvidet da han fikk bygget en ny stor murgård på Indre kai i Haugesund. Eldre haugesundere husker nok best dette murbygget som "Sampson på kaien". Hvis en ser bort fra Vår Frelsers Kirke var dette det første store bygget i Haugesund. I tillegg til butikk i første etasje, ble det i mange år drevet hotell i bygget. I dag kjenner vi dette bygget som Hotel Amanda.

I 1920 kjøpte han også nabobygget i sør som var bygget i 1903. Butikkene var i disse lokalene frem til 1988. Da flyttet de inn i nye tidsriktige Kråkereiret, hvor den ble til 2002.

I 2015 gikk vi over til å drive med ren nettbutikk

Kilder: KIM VA DET av Tor Inge Vormedal